صادرات گلاب

Hegmataneh (1)
Hegmataneh (2)
Hegmataneh (3)
Hegmataneh (4)
Hegmataneh (5)
Hegmataneh (6)
Hegmataneh (7)
Hegmataneh (8)
Hegmataneh (9)
Hegmataneh (10)
Hegmataneh (11)
Hegmataneh (12)
Hegmataneh (13)

صادرات

1
2
3

واردات

1
2
3
4
5
6
7
8
9

تولید آبزیان

1
2
3
4

آدرس

دفتر مرکزی : بزرگواه نواب، ساختمان جنب مترو بريانك، پلاك ٢، واحد ٧

تلفن: 0098-21-46115963

فکس: 0098-21-55720404

واتساپ: 00989121392048

ایمیل: info@parsian-group.com